دامنه

وضعیت (Status)های دامنه در Whois چه مفهومی دارند؟

یک دامنه می تواند وضعیت های قابل مشاهده متفاوتی در whois از قبیل Client Hold، Redemption و ... داشته باشد که هر کدام از این موارد نشانگر وضعیت و دوره خاصی است که دامین در آن لحظه دارا می باشد. در ادامه به بررسی هر کدام از آنها می پردازیم. [...]