SpamBlocker پایان اسپم در دایرکت ادمین

این مقاله مناسب برای کسانی که دسترسی به Root سرور دارند (صاحبان سرور مجازی و سرور اختصاصی) .

SpamBlocker در دایرکت ادمین ابزار مناسبی است برای کنترل و جلوگیری اسپم .

این ابزار هم از ارسال اسپم و هم در دریافت اسپم جلوگیری می کند .

جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با ویژگی های آن می توانید به لینک زیر مراجعه کنید :

http://forum.directadmin.com/showthread.php?t=50059

اگر دایرکت ادمین شما با CustomBuild 2.0  درحال اجرا می باشد , فرامین زیر را وارد کنید :

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
./build set eximconf yes
./build set eximconf_release 4.4
./build set blockcracking yes
./build set easy_spam_fighter yes
./build set spamassassin yes
./build update
./build exim_conf

جز ملزومات SpamBlocker این است که  که exim  و spamassassin  نصب یا بروز باشد .

درصورتی که نصب یا بروز نیست , باید  فرامین زیر را اجرا کنید .

./build set exim yes
./build exim
./build spamassassin

سوالی داشتید در نظرات این مطلب ارسال کنید. 🙂