وضعیت (Status)های دامنه در Whois چه مفهومی دارند؟

یک دامنه می تواند وضعیت های قابل مشاهده متفاوتی در whois از قبیل Client Hold، Redemption و ... داشته باشد که هر کدام از این موارد نشانگر وضعیت و دوره خاصی است که دامین در آن لحظه دارا می باشد. در ادامه به بررسی هر کدام از آنها می پردازیم. [...]

اصول طراحی وب سایت

شاید بتوان اینگونه بیان کرد که سلیقه کاربران و طراحان کاملاً در طراحی وب سایت تأثیرگذار هستند و به دلیل وجود سلیقه های متفاوت به طور دقیق تأکید بر استاندارد و روشی مشخص در این زمینه چندان کارآمدی ندارد. با این وجود می توان برخی نکاتی که به طور معمول متخصصین این فن در طراحی وب سایت خود رعایت می کنند را به عنوان اصول اولیه در نظر گرفت. [...]