تغییر رویه در صدور فاکتورهای مشهدهاست

مدیر مشهدهاست

سلام.

در جلسه ای که با اعضای تیم مالی داشتیم و با بررسی از روند فاکتورها , تصمیم گرفتیم که تغییراتی در خصوص یادآوری فاکتورهای مشهدهاست اعمال کنیم .

روال فعلی مشهدهاست تا آخر تیرماه ۱۳۹۴ به این شکل بوده است :


* ۱۴ روز قبل از موعد پرداخت صورتحساب ایجاد می شود و به مشتری ایمیل میشود.

* ۷ روز قبل از موعد پرداخت یادآوری می کنیم (Invoice Unpaid Reminder)

* ۱ روز بعد ازموعد پرداخت اولین اخطار ارسال می شود. (First Overdue Reminder)

* ۳ روز بعد از موعد پرداخت دومین اخطار ارسال می شود (Second Overdue Reminder)

* ۵ روز بعد از موعد پرداخت سومین وآخرین اخطار ارسال می شود.(Third Overdue Reminder) . در این مرحله سرویس مشتری معلق ( Suspend ) می شود.

* ۱۰روز بعد از آخرین اخطار ۱۰% هزینه دیر کرد به صورتحساب اضافه می شود


و در بخش قوانین مالی مشهدهاست ( فصل نوزدهم ) در قسمت ۱۹/۹ نوشتیم :

۱۹٫۹ سرویسهای میزبانی بعد از ۵ روز در صورت عدم پرداخت معلق خواهد شد. البته بجز سرویس دومین، که به محض انقضای دومین از سوی رجیسترار غیرفعال خواهد شد و حداکثر تا ۳۰ روز سرویس را بصورت غیرفعال بر روی سرور نگه می دارد و بعد از آن می تواند از روی سرور حذف نماید.

 

این رویه مشکلاتی را بهمراه داشت . اول اینکه ۱۴روز قبل از اتمام سرویس فاکتور صادر شود بسیار زود است !! بسیاری از سرویسهای ما مثل سرورهای اختصاصی پرداخت های ماهیانه دارد . مشتری هنوز دو هقته است که از سرویس استفاده می کند , فاکتور بعدی برایش صادر می شود . مورد بعدی غیرفعالسازی سرویس بعد از ۵ روز می باشد !! این ابهاماتی را بوجود می آورد . بعضی از سرویسها نظیر لایسنس نرم افزار, سرورهای اختصاصی و …  بلافاصله از سمت سرویس دهنده قطع می شود و تناقض بوجود می آید . یعنی لایسنس نرم افزار به اتمام رسیده و غیرفعال شده درصورتی که در مشهدهاست سرویس  همچنان فعال می باشد ! برای جلوگیری از این ناهماهنگی ها , این تاخیر ۵ روزه را حذف کردیم و صدور فاکتورها از ۱۴ روز به ۷ روز کاهش دادیم . یعنی تغییرات بشکل زیر می شود :

 


* ۷ روز قبل از موعد پرداخت صورتحساب ایجاد می شود و به مشتری ایمیل میشود.

* ۳ روز قبل از موعد پرداخت یادآوری می کنیم (Invoice Unpaid Reminder)

در روز موعد پرداخت , درصورت عدم پرداخت سرویس غیرفعال می شود .

* ۱ روز بعد ازموعد پرداخت اولین اخطار ارسال می شود. (First Overdue Reminder)

* ۳ روز بعد از موعد پرداخت دومین اخطار ارسال می شود (Second Overdue Reminder)

* ۵ روز بعد از موعد پرداخت سومین وآخرین اخطار ارسال می شود.(Third Overdue Reminder) . 

* ۱۰روز بعد از آخرین اخطار ۱۰% هزینه دیر کرد به صورتحساب اضافه می شود


و ماده ۱۹.۹  از قوانین مشهدهاست حذف گردید .

اگر سوالی یا نظری داشتید در همین جا در بخش ارسال نظرات می توانید سوال کنید .

1
اشتراک گزاری
مدیر مشهدهاست
zarif

مدیرمشهدهاست

انصراف از پاسخ