تغییر رویه در صدور فاکتورهای مشهدهاست

سلام.

در جلسه ای که با اعضای تیم مالی داشتیم و با بررسی از روند فاکتورها , تصمیم گرفتیم که تغییراتی در خصوص یادآوری فاکتورهای مشهدهاست اعمال کنیم .

روال فعلی مشهدهاست تا آخر تیرماه 1394 به این شکل بوده است :


* 14 روز قبل از موعد پرداخت صورتحساب ايجاد مي شود و به مشتري ايميل ميشود.

* 7 روز قبل از موعد پرداخت يادآوري مي كنيم (Invoice Unpaid Reminder)

* 1 روز بعد ازموعد پرداخت اولين اخطار ارسال مي شود. (First Overdue Reminder)

* 3 روز بعد از موعد پرداخت دومين اخطار ارسال مي شود (Second Overdue Reminder)

* 5 روز بعد از موعد پرداخت سومين وآخرين اخطار ارسال مي شود.(Third Overdue Reminder) . در این مرحله سرویس مشتری معلق ( Suspend ) می شود.

* 10روز بعد از آخرين اخطار 10% هزينه دير كرد به صورتحساب اضافه مي شود


و در بخش قوانین مالی مشهدهاست ( فصل نوزدهم ) در قسمت 19/9 نوشتیم :

۱۹٫۹ سرویسهای میزبانی بعد از ۵ روز در صورت عدم پرداخت معلق خواهد شد. البته بجز سرویس دومین، که به محض انقضای دومین از سوی رجیسترار غیرفعال خواهد شد و حداکثر تا ۳۰ روز سرویس را بصورت غیرفعال بر روی سرور نگه می دارد و بعد از آن می تواند از روی سرور حذف نماید.

 

این رویه مشکلاتی را بهمراه داشت . اول اینکه 14روز قبل از اتمام سرویس فاکتور صادر شود بسیار زود است !! بسیاری از سرویسهای ما مثل سرورهای اختصاصی پرداخت های ماهیانه دارد . مشتری هنوز دو هقته است که از سرویس استفاده می کند , فاکتور بعدی برایش صادر می شود . مورد بعدی غیرفعالسازی سرویس بعد از 5 روز می باشد !! این ابهاماتی را بوجود می آورد . بعضی از سرویسها نظیر لایسنس نرم افزار, سرورهای اختصاصی و …  بلافاصله از سمت سرویس دهنده قطع می شود و تناقض بوجود می آید . یعنی لایسنس نرم افزار به اتمام رسیده و غیرفعال شده درصورتی که در مشهدهاست سرویس  همچنان فعال می باشد ! برای جلوگیری از این ناهماهنگی ها , این تاخیر 5 روزه را حذف کردیم و صدور فاکتورها از 14 روز به 7 روز کاهش دادیم . یعنی تغییرات بشکل زیر می شود :

 


* 7 روز قبل از موعد پرداخت صورتحساب ايجاد مي شود و به مشتري ايميل ميشود.

* 3 روز قبل از موعد پرداخت يادآوري مي كنيم (Invoice Unpaid Reminder)

در روز موعد پرداخت , درصورت عدم پرداخت سرویس غیرفعال می شود .

* 1 روز بعد ازموعد پرداخت اولين اخطار ارسال مي شود. (First Overdue Reminder)

* 3 روز بعد از موعد پرداخت دومين اخطار ارسال مي شود (Second Overdue Reminder)

* 5 روز بعد از موعد پرداخت سومين وآخرين اخطار ارسال مي شود.(Third Overdue Reminder) . 

* 10روز بعد از آخرين اخطار 10% هزينه دير كرد به صورتحساب اضافه مي شود


و ماده 19.9  از قوانین مشهدهاست حذف گردید .

اگر سوالی یا نظری داشتید در همین جا در بخش ارسال نظرات می توانید سوال کنید .